Home

gymnázium veľká okružná ďakuje všetkým žiakom základných škôl a ich rodičom za účasť na dni otvorených dverí. poďakovanie patrí aj našim pedagógom a žiakom 3d1501fd767


2019-10-15 23:28:48